Kinh nghiệm

Phương pháp thi công sơn PU

Phương pháp thi công sơn PU

Vật cần phủ sơn được nhúng vào thiết bị chứa sơn, vật cần phủ được kéo lên theo...

(09/05/2020)
Cách pha chế và quy trình sơn PU

Cách pha chế và quy trình sơn PU

Nói chung, cần phải nhìn mẫu màu sơn đã cho cũng như chất liệu gỗ mà Bạn định sử dụng...

(09/05/2020)
Tính chất của sơn PU

Tính chất của sơn PU

Sơn PU 2 thành phần thì thành phần hardener B là nguyên nhân chính gây ố vàng. Bạn nên hỏi lại...

(09/05/2020)
Sơn PU là gì?

Sơn PU là gì?

Polyurethane (PU) là một loại polymer có khá nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Pu có hai dạng tồn...

(09/05/2020)